prośba o kontakt poczta.wizja.net

<< mobiDziennik - strona główna

Jest w pełni zgodny z wymogami MEN

Spełnia wszelkie wymogi ustawowe, które pozwalają szkole na całkowite prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. Zapewnia jednocześnie pełną archiwizację danych na lata przyszłe z natychmiastowym do nich dostępem.

Archiwizacja dziennika klasowego w postaci pliku pdf z możliwością podpisu elektronicznego

archiwizowanie dziennika klasowego w elektronicznym dzienniku

Archiwizacja danych całego systemu do pliku XML z możliwością podpisu elektronicznego

archiwizowanie elektronicznego dziennika do xml

Szybki dostęp do dzienników na poprzednie lata szkolne

archiwum dzienników elektronicznych << mobiDziennik - strona główna