prośba o kontakt poczta.wizja.net

<< mobiDziennik - strona główna

Pozwala na dowolne definiowanie opisów ocen

Wspomaga ocenianie poprzez możliwość dzielenia ocen na grupy z definiowaniem wag oraz opisywanie pojedynczych kolumn. Pozwala także na obsługę systemu punktowego, również dla rejestracji uwag o zachowaniu.

Zapis grupy ocen

Zapisywanie grupy ocen w elektronicznym dzienniku

Zapis grupy ocen w przypadku punktowego systemu oceniania

Zapisywanie grupy ocen dla systemu punktowego w elektronicznym dzienniku

Zbiorcze wpisywanie ocen

Zbiorcze wpisywanie ocen w elektronicznym dzienniku

Zbiorcze wpisywanie ocen w przypadku punktowego systemu oceniania

Zbiorcze wpisywanie ocen dla systemu punktowego w elektronicznym dzienniku

Wpis uwagi uczniowi z możliwością wpisu liczby punktów, które automatycznie zostają uwzględnione w ocenach zachowania

Zapis punktów z uwag w elektronicznym dzienniku << mobiDziennik - strona główna