Aktualizacja mobiDziennika – luty 2021

mobiDziennik-Blog
Aktualizacja mobiDziennika luty 2021

Wprowadziliśmy kolejne zmiany mające usprawnić pracę z mobiDziennikiem. W tym artykule omówimy najważniejsze aktualizacje.

Nowe typy szkół

W najnowszej wersji systemu znajdziecie nowe typy szkół przeznaczone dla dorosłych:

- Szkoła podstawowa dla dorosłych

- Liceum dla dorosłych (3-letnie)

- Liceum dla dorosłych (4-letnie)

Lekcje w soboty i niedziele

Od teraz możliwe będzie również wpisywanie w planie lekcji zajęć w soboty i niedziele. Jest to bardzo przydatna opcja, zwłaszcza w przypadku wymienionych wyżej szkół, w których edukacja odbywa się właśnie w weekendy. Z pewnością będzie też pomocna w pozostałych placówkach np. w sytuacji, gdy szkoła musi odrobić zaległości w związku z remontem, warunkami atmosferycznymi lub pandemią.

Opisowe oceny dla uczniów z niepełnosprawnością

Wdrożyliśmy też ważną dla Was możliwość zapisu opisowych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia z resztą klasy. Wystawienie oceny opisowej możliwe jest u podopiecznych szkoły podstawowej specjalnej lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

To najbardziej istotne aktualizacje, ale zmian jest oczywiście o wiele więcej. Aby zapoznać się ze wszystkimi zajrzyjcie na naszą stronę, do zakładki z aktualizacjami.