E-obecność - edukacja w trakcie nauki zdalnej

mobiDziennik-Blog
Nauka zdalna przez mobiDziennik

Od poniedziałku – 9 listopada 2020 wszyscy uczniowie, włącznie z klasami I-III przechodzą na nauczanie zdalne. W związku z tym wyjaśniamy, jak w mobiDzienniku ustawić oznaczenie e-obecności, które wprowadziliśmy w tym roku szkolnym, aby ułatwić pracę szkołom w pandemicznej rzeczywistości.

Oznaczanie obecności podczas lekcji zdalnych

E-obecności i e-nieobecności oznaczone są w mobiDzienniku pomarańczową literą „e”. Tradycyjnie obecności podczas nauki zdalnej mają kolor zielony, a nieobecności czerwony:

statusy nieobecności uczniów w dzienniku elektronicznym Mobidziennik

Jak widać na powyższym obrazku, zarówno e-obecności, jak i e-nieobecności domyślnie są oznaczone jako nieliczone do frekwencji, dlatego nie da się ich usprawiedliwiać. Dyrektor szkoły lub osoba posiadająca uprawnienia administratora mobiDziennika może jednak samodzielnie zmienić ich status. Dzięki temu będą brane pod uwagę we frekwencji i możliwe do usprawiedliwienia. Poniżej ścieżka jak tego dokonać:

Zasoby -> Słowniki -> Słownik statusów obecności


Po zmianie ustawień wychowawca będzie mógł usprawiedliwiać e-nieobecność:

wniosek o usprawiedliwienie nieobecności ucznia w dzienniku elektronicznym

Jak włączyć e-obecności?

E-obecności można ustawić na kilka sposobów:

Metoda 1

Dyrektor lub administrator tworzy nowy plan lekcji i robi w nim zbiorową zmianę sal na dostępną w dzienniku salę e-nauczania dla wybranych dni tygodnia oraz klas/zespołów:

włączenie e-obecności uczniów w dzienniku elektronicznym


Po uruchomieniu lekcji wszystkie obecności na lekcjach online (oznaczenie kamerki na planie) od razu będą miały status e-obecności:

uruchomione e-obecności uczniów

Metoda 2

Dyrektor/administrator włącza dla każdej lekcji dla wszystkich klas e-obecność jako domyślny status w nowej lekcji. Instrukcja, jak to zrobić:

Zasoby -> Konfiguracje -> Lekcje-> E-obecność jako domyślny status w nowej lekcji: TAK

widok konfiguracji e-lekcji w dzienniku elektronicznym

Metoda 3

Nauczyciel po uruchomieniu lekcji wybiera przycisk "opcje lekcji" i zaznacza "lekcja online" lub "materiały zdalne".

opcje lekcji w dzienniku elektronicznym mobiDziennik


Po dokonaniu wyboru, status e-obecności będzie dostępny zaraz po ikonce szarej głowy w opcji zbiorowej zmiany statusu obecności na lekcji.

status e-obecności w mobiDzienniku