Powrót do szkół – klasy I-III

mobiDziennik-Blog
klasy 1 - 3 wracają do nauki stacjonarnej

Po zakończeniu ferii uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych wrócą do stacjonarnego trybu nauki.

Uczniowie starszych klas – IV-VIII oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych nadal będą uczyć się w systemie zdalnym. Ten stan utrzyma się przynajmniej do końca stycznia.

Reżim sanitarny

Jak zaznacza Ministerstwo Edukacji i Nauki „Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.” W związku z tym MEiN, wspólnie z MZ i GIS przygotował odpowiednie wytyczne. Można je pobrać tutaj.

Testy wśród nauczycieli i pracowników szkół

Dla zwiększenia bezpieczeństwa od poniedziałku 11 stycznia 2021 prowadzone są testy przesiewowe na obecność koronawirusa wśród nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników administracyjnych szkół. Udział w nich jest bezpłatny i dobrowolny, biorą w nich udział pracownicy szkół, którzy wyrazili chęć poddania się badaniu.