Prośba o kontakt w sprawie oferty
+48 33 496...
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
 
 
 

<< mobiDziennik - strona główna

Ułatwia pracę wychowawcom

Pozwala na rejestrację wszelkich informacji o uczniach takich jak: informacje o zachowaniu, wszelkie indywidualne wymogi. Generuje automatycznie informacje o ocenach na wywiadówki oraz sprawozdania na konferencje klasyfikacyjne.

Przegląd zrealizowanych lekcji w klasie z informacją o zgodności z planem lekcji

kontrola realizacji lekcji przez wychowawcę

Informacje o liczbie zrealizowanych tematów w klasie z poszczególnych przedmiotów z możliwością szczegółowego przeglądu tematów

liczba zrealizowanych lekcji w mojej klasie

Informacje o liczbie nowych ocen w klasie z poszczególnych przedmiotów z możliwością szczegółowego przeglądu ocen

liczba nowych ocen wpisanych w mojej klasie

Średnie ocen semestralnych oraz rocznych w klasie w odniesieniu do całej szkoły

średnie ocen semestralnych i końcowych klasy na tle całej szkoły

Zestawienie rocznych ocen uczniów klasie z poszczególnych przedmiotów

zestawienie rocznych ocen w klasie z poszczególnych przedmiotów

Zestawienie uczniów klasie według średniej ocen rocznych

średnie uczniów w klasie wychowawcy

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia

usprawiedliwianie ucznia w elektronicznym dzienniku

Usprawiedliwianie nieobecności w całej klasie

usprawiedliwianie klasy w elektronicznym dzienniku

Zestawienie frekwencji klasy z możliwością filtrowania w zakresie przedmiotów oraz zakresu czasu

zestawienie frekwencji uczniów

Dostęp do standardowej kartoteki wychowanków wraz z możliwością modyfikacji

kartoteka wychowanka w e-dzienniku

Dostęp do rozbudowanej kartoteki wychowanków wraz z możliwością modyfikacji

szczegółowa kartoteka wychowana w e-dzienniku

Zakładanie kont dostępowych dla rodziców oraz uczniów

tworzenie konta dla rodzica w e-dzienniku

Automatyczne generowania kont dostępowych dla rodziców oraz uczniów

generowanie kont dla rodziców w e-dzienniku

Tworzenie wydruków na wywiadówkę w różnych wariantach

generowanie wydruków na wywiadówkę

Wydruk na wywiadówkę

wydruk na wywiadówkę z elektronicznego dziennika

Wydruk arkusza sprawozdawczego do diagnozy pracy szkoły

arkusz sprawozdawczy w dzienniku elektronicznym << mobiDziennik - strona główna