Prośba o kontakt w sprawie oferty
+48 33 496...
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
 
 
 

<< mobiDziennik - strona główna

Wspiera przygotowania do sprawdzianów

Pozwala na rejestracje zapowiedzi sprawdzianów dając narzędzie dla nauczycieli do unikania kolizji oraz aktywnie przypomina uczniom i ich rodzicom o zbliżających się sprawdzianach.

Zapowiadanie sprawdzianu

zapowiadanie sprawdzianów w e-dzienniku

Tygodniowy przegląd zapowiedzianych sprawdzianów z sygnalizacją naruszenia praw ucznia w panelu dyrektora

zapowiedzi sprawdzianów i prawa ucznia

Powiadomienie o zapowiedzianym sprawdzianie jakie otrzymuje nauczyciel dzień wcześniej

powiadamianie e-mailem o sprawdzianie w dzienniku elektronicznym

Informacja o przyszłych sprawdzianach w panelu rodzica/ucznia z sygnalizacją o naruszeniu praw ucznia

informowanie o sprawdzianach w e-dzienniku << mobiDziennik - strona główna