Moduł sekretariatu w MobiDzienniku

mobiDziennik
Oświata
WizjaNet
moduł sekretariat

Przypominamy o naszym module "Sekretariat", który nadal jest darmową funkcją w MobiDzienniku. Zachęcamy do korzystania z modułu i testowania jego funkcji jakimi są:
- przegląd aktualnej bazy uczniów wraz z danymi

- możliwość drukowania legitymacji i integracji z mLegitymacją

- możliwość generowania zaświadczeń

- dostęp do elektronicznej księgi uczniów

oraz możliwość rejestrowania zdarzeń i wypadków wraz z ich protokołami. 

Więcej informacji w zakładce Sekretariat