Planowanie zastępstw bezpośrednio w dzienniku elektronicznym

Zastępstwa za nauczyciela lub klasę

Planując zastępstwa, dyrektor może je wprowadzać za nieobecnego nauczyciela lub klasę, która np. wyjechała na wycieczkę. System uwzględnia wszystkie sytuacje mogące wystąpić w szkole, takie jak łączenia grup, przenoszenie czy odwoływanie lekcji. W przypadku dłuższych nieobecności, zastępstwa mogą być w prosty sposób kopiowane dla kolejnych tygodni.

Czytelny interfejs

Każda lekcja, dla której wprowadzane jest zastępstwo, oznaczona jest czytelnym nagłówkiem. System podpowiada nauczycieli uczących w danej klasie lub tego samego przedmiotu. Uwzględnia również podział na tych z zajęciami jak i bez zajęć w tym czasie. Dla ułatwienia, widoczny jest plan lekcji danej klasy.

Zestawienia nieobecności i nadgodzin

W analizach dostępne jest szczegółowe zestawienie, z podziałem na nieobecności i nadgodziny poszczególnych nauczycieli. Rodzaje nieobecności i nadgodzin mogą być modyfikowane przez dyrektora szkoły. Z zestawienia jasno wynika, ile np. zastępstw płatnych zostało zrealizowanych przez nauczyciela w danym przedziale czasu.

Księga zastępstw

System pozwala na drukowanie księgi zastępstw, zawierającą pełną informacje o zastępstwach wprowadzonych od początku roku szkolnego. Możliwy jest również wydruk jedynie zaznaczonych, mogący służyć do wywieszenia np. w pokoju nauczycielskim.

Przykładowe widoki modułu zastępstw

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00