Baza rozkładów materiału bezpośrednio w dzienniku elektronicznym
z powiązaniem do podstawy

Wygodne korzystanie dla nauczyciela na lekcji

Nauczyciel ma możliwość przygotowania rozkładu na cały rok w formie tematów lekcji oraz dodatkowych materiałów i notatek, które może później wykorzystać. Na lekcji w dzienniku elektronicznym ma możliwość łatwego wyboru tematu z wcześniej przygotowanego rozkładu.

Wprowadzanie również ręczne tematów na lekcji

Nauczyciel może wpisać na lekcji również temat bez wybierana z rozkładu. Może również wybierać tematy, które już zrealizował, może również po wybraniu tematu z rozkładu ręcznie go zmodyfikować tylko w ramach bieżącej lekcji.

Rejestracja przy temacie notatek i materiałów dydaktycznych

Nauczyciel w dzienniku elektronicznym ma możliwość przy każdym temacie w rozkładzie wprowadzić notatki do lekcji dla siebie oraz informacje o materiałach dydaktycznych, które może wykorzystać w kolejnych latach. Możliwe jest wprowadzenie również materiałów dydaktycznych dla ucznia.

Monitoring realizacji rozkładów w klasach dla nauczyciela i dyrektora

Wybierając temat z rozkładu na lekcji, nauczyciel ma dostępny podgląd zrealizowanych tematów w poszczególnych klasach. Niezależnie rejestrowana jest również realizacja podstawy programowej, co pozwala monitorować to w całym cyklu edukacyjnym.

Najważniejsze funkcje rozkładów materiału

Dla nauczyciela
 • wczytywanie na lekcji tematu z przygotowanego wcześniej rozkładu,
 • przeszukiwanie bazy rozkładów z wydawnictw oraz od innych nauczycieli,
 • udostępnianie rozkładów wraz z materiałami innym nauczycielom,
 • wpisywanie notatek dydaktycznych do lekcji na przyszłość,
 • wpisywanie notatek dla uczniów do lekcji,
 • rejestracja książek do wykorzystania w rozkładzie,
 • możliwość powiązania tematów z punktami kilku podstaw programowych,
 • podgląd realizacji tematów z rozkładu w poszczególnych klasach.
Dla dyrektora
 • podgląd rozkładów używanych przez nauczycieli,
 • monitoring realizacji tematów w rozkładach dla poszczególnych klas,
 • podgląd przypisania tematu do punktów podstawy programowej,
 • możliwość przepisywania rozkładu do innego nauczyciela.

Przykładowe widoki ekranu

240

Podstaw programowych

12 tys.+ tys.+

Rozkładów

4 mln mln

Lekcji z rozkładów

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00