Moduł oświadczeń – eko-innowacja, porządkująca zgody rodziców i uczniów w jednym miejscu.

Opanowanie chaosu zgód i oświadczeń

Moduł daje możliwość generowania wszelkiego rodzaju elektronicznych oświadczeń w systemie przez nauczycieli i dyrektorów, a także umożliwia sprawne podejmowanie decyzji i elektroniczne składanie oświadczeń przez rodziców lub uczniów.

Usprawnienie przepływu informacji

Po wygenerowaniu oświadczenia przez nauczyciela lub dyrektora, osoba, która została wyznaczona do podjęcia decyzji, natychmiast otrzymuje powiadomienie w postaci wiadomości w mobiDzienniku. Osoba oświadczająca wypełnia oświadczenie kilkoma kliknięciami w systemie, a jej decyzja zostaje od razu przesłana do osoby, która wygenerowała oświadczenie. Możliwość wygodnego podjęcia decyzji online przekłada się na oszczędność czasu i eliminację zbędnego zużycia papieru.

Rozbudowana baza wzorów

Użytkownicy mogą tworzyć własne wzory oświadczeń lub wybierać spośród dostępnych w naszej rozbudowanej bazie. W przypadku potrzeby personalizacji danego wzoru, można to zrobić za pomocą edytora znajdującego się w dzienniku.

 

Niezliczone możliwości dostosowywania oświadczeń

Moduł oświadczeń w mobiDzienniku pozwala nie tylko na podejmowanie decyzji “Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody”, lecz na etapie tworzenia wzoru daje możliwość dodania do oświadczenia listy, z której oświadczający będzie musiał wybrać jedną z opcji lub dodania pola, które oświadczający będzie miał wypełnić poprzez wpisanie tekstu. Pola mogą zostać oznaczone jako opcjonalne lub obowiązkowe.

Historia złożonych decyzji

Osoba generująca oświadczenie może wyznaczyć termin składania decyzji -  do tego czasu oświadczający mogą składać decyzje lub je zmieniać. Kadra szkolna jak i osoba oświadczająca mają wgląd do historii decyzji złożonych w danym oświadczeniu.

Przejrzysty przegląd złożonych decyzji

Nauczyciel lub dyrektor posiada dostęp do klarownego, zbiorczego przeglądu wszystkich złożonych decyzji. Dodatkowo istnieje opcja wygenerowania szczegółowych podsumowań tych decyzji do wydruku.

Brak ograniczeń

Jeśli osoba, do której zostało skierowane oświadczenie nie posiada konta w mobiDzienniku lub z jakiegoś innego powodu nie może podjąć decyzji drogą elektroniczną, a w konsekwencji tego składa oświadczenie w formie papierowej - nauczyciel lub dyrektor może na tej podstawie zapisać w systemie decyzję oświadczającego poprzez użycie przycisku “Złóż decyzję za oświadczającego”.