Pełna zgodność dziennika elektronicznego z wymogami MEN

Wymogi ustawowe dziennika elektronicznego

mobiDziennik spełnia wszelkie wymogi ustawowe, które pozwalają szkole na całkowite zastąpienie tradycyjnych dzienników i przejście na prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. Zapewnia jednocześnie pełną archiwizację danych, z natychmiastowym do nich dostępem.

Wydruki w formie tradycyjnych dzienników

W każdym momencie roku szkolnego można wygenerować dziennik dowolnej klasy do pliku .pdf, który wyglądem i rozkładem poszczególnych działów, przypomina tradycyjny dziennik papierowy. Takie rozwiązanie to również spore ułatwienie w kontroli dokumentacji szkolnej.

Świadectwa i arkusze ocen

Zarówno na świadectwa jak i arkusze ocen, dane uczniów są przenoszone automatycznie z ich kartoteki, bez potrzeby ich ponownego uzupełniania. Również oceny są przenoszone bezpośrednio z dziennika. Jako firma zapewniamy aktualizacje obu dokumentów w przypadku nowelizacji rozporządzeń MEN.

Karty wycieczki i listy klasowe

Moduł wycieczek pozwala na zapisanie każdej szkolnej wycieczki wraz z możliwością wygenerowania dla niej karty zgodnej z najnowszym wzorem MEN. Karta taka może być również wydrukowana i w formie papierowej służy jako dokument podczas wyjazdu. Ponadto każdy nauczyciel może drukować listy klasowe z dowolnymi danymi uczniów, przenoszonymi bezpośrednio z ich kartoteki.

Wybrane wydruki dostępne w mobiDzienniku

Wykaz spostrzeżeń nt. zachowań ucznia
Zagrożenia oceną niedostatczną/ nieklasyfikowaniem
Arkusz sprawozdawczy do diagnozy pracy szkoły
Wyniki klasyfikacji śródrocznej/ rocznej
Wydruki na wywiadówki
Zaświadczenia

Przykładowe wydruki dziennika elektronicznego

20 tys.+ tys.+

Zarejestrowanych nauczycieli

300 tys.+ tys.+

Aktywnych kont rodziców i uczniów

7 mln mln

Wysłanych wiadomości

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00