Najbardziej rozbudowana aplikacja dziennika elektronicznego

Ogromna funkcjonalność dla rodzica

Aplikacja daje wiele możliwości pod kątem przeglądu informacji o uczniach, spośród których można wyróżnić: historia ostatnich wpisów, plan lekcji, zastępstwa, oceny, zachowanie, frekwencja, zadania, sprawdziany, kalendarz, komunikaty. Oprócz tych funkcji można odczytywać i wysyłać wiadomości, wysyłać usprawiedliwienia (rodzice i pełnoletni uczniowie), a także zarządzać swoim kontem (np. zmiana hasła, łączenie kont).

Rejestracja offline lekcji dla nauczyciela

Aplikacja pozwala na realizację lekcji bez ciągłego dostępu do Internetu. Wystarczy, aby nauczyciel po ukończonej lekcji przeprowadził synchronizację, która zapisze wszystkie informacje w mobiDzienniku. Na lekcji nauczyciel może modyfikować temat z wykorzystaniem rozkładu materiału, zarządzać obecnościami, a także wprowadzać uczniom oceny i uwagi.

Autoryzacja logowania z nowych urządzeń

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie to w dzisiejszym świecie konieczność, aby uchronić ważne dane przed niepowołanymi osobami. Dzięki aplikacji, można włączyć funkcję autoryzacji nowych urządzeń, co sprawi, że każde logowanie na konto z nowego urządzenia (np. przeglądarki, komputera, aplikacji, telefonu), będzie musiało zostać zatwierdzone.

Jedno globalne konto dla wszystkich dzieci, nauczycieli i dyrektorów

Dzięki funkcji łączenia kont za pomocą adresu email, można zyskać możliwość łatwego i szybkiego przełączania się pomiędzy swoimi kontami zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji, bez konieczności ponownego logowania. Oprócz tego, obowiązuje jedno hasło, zamiast kilku osobnych haseł.

Jeden warunek - adres email

Aby zalogować się do aplikacji, konieczne jest wprowadzenie adresu email przy swoim koncie w mobiDzienniku i aktywowanie za pomocą wiadomości email, wysłanej na skrzynkę poczty elektronicznej.
Każdy kto posiada kilka kont, może dokonać ich połączenia, aby móc łatwo przełączać się pomiędzy nimi. W przypadku gdy rodzic ma kilka kont w jednej szkole, może je scalić, aby uzyskać wspólny przegląd swoich dzieci uczęszczających do tej szkoły.
Opcje te, dostępne są w sekcji "Moje konto", w mobiDzienniku.