Kompleksowe zarządzanie dyżurami nauczycieli z uwzględnieniem zastępstw

Wygodne narzędzie planowania dyżurów 

Dyrektor po zdefiniowaniu dopasowań miejsc dyżurowania do klas przy planowaniu dyżurów ma przydatną informacje, czy nauczyciel jest w stanie dyżurować w danym miejscu. Dyrektor również ma podgląd czy sprawiedliwie dopasował dyżury dla nauczycieli oraz jakie jest obciążenie nauczyciela w każdym dniu. 

Przydatna pomoc dla nauczyciela bezpośrednio w dzienniku elektronicznym

W panelu bieżącego dnia nauczyciela oraz w planie lekcji widoczne są dyżury również z wszystkimi doraźnymi zmianami. Nauczyciel w trakcie uzupełniania bieżącej lekcji widzi, gdzie ma dyżur na następnej przerwie. Nauczyciel jest informowany o zastępstwach dyżurów. 

Istotna funkcja w planowaniu zastępstw

Dyrektor w trakcie wprowadzania zastępstw za nieobecnych nauczycieli od razu może planować kto ma przejąć za nich dyżury. Nauczyciele Ci są powiadamiani. Dyrektor przy wyborze nauczyciela na zastępstwo widzi informacje o dostępności wraz z dopasowaniem miejsca do klas.

Dopasowanie miejsc dyżurowania do klas

Miejsca dyżurowania powiązane są z klasami. Na podstawie planu lekcji dziennik wie, czy dany nauczyciel może dyżurować w określonym miejscu. Pozwala to zarówno w układaniu planu jak i planowaniu doraźnych zmian i zastępstw.

Przykładowe widoki modułu dyżurów szkolnych

1000+ +

Dzienników pedagoga

20 tys.+ tys.+

Zarejestrowanych nauczycieli

160 tys.+ tys.+

Zarejestrowanych uczniów

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00