Komunikaty i wiadomości w dzienniku elektronicznym

Redagowanie wiadomości

Łatwy w obsłudze edytor wiadomości pozwala na sprawną komunikacje wszystkich użytkowników w danej szkole. Nadawca oznacza konkretnego adresata lub daną grupę odbiorców, np. wszystkich nauczycieli. Do każdej wiadomości można dołączyć załącznik.

Wiadomości odebrane i wiadomości wysłane

Każda nowa wiadomość sygnalizowana jest charakterystycznym czerwonym znacznikiem na menu głównym, co zmniejsza ryzyko jej przeoczenia. Przy każdej wiadomości wysłanej dostępna jest informacja czy i kiedy została przeczytana.

Komunikaty dyrektora szkoły

Niezależnie od wiadomości dyrektor szkoły może wysyłać komunikaty do określonych użytkowników lub grup odbiorców. Czas ich wyświetlania jest definiowany przez dyrektora, a dla lepszego efektu mogą być poprzedzone wiadomością informującą o komunikacie. Istnieje możliwość, aby poza mobiDziennikiem umieszczać je na stronie szkoły lub ekranie.

Przykładowe widoki modułu komunikatów i wiadomości dziennika elektronicznego mobiDziennik

30 tys.+ tys.+

Wysłanych komunikatów

1,1 mln+ , mln+

Wysłanych załączników

9 mln mln

Wysłanych wiadomości

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00