Komunikaty i wiadomości - prosty sposób na wymianę informacji

Redagowanie wiadomości

Łatwy w obsłudze edytor wiadomości pozwala na sprawną komunikacje wszystkich użytkowników w danej szkole. Nadawca oznacza konkretnego adresata lub daną grupę odbiorców, np. wszystkich nauczycieli. Do każdej wiadomości można dołączyć załącznik.

Wiadomości odebrane - wiadomości wysłane

Każda nowa wiadomość sygnalizowana jest charakterystycznym czerwonym znacznikiem na menu głównym, co zmniejsza ryzyko jej przeoczenia. Przy każdej wiadomości wysłanej jest informacja czy i kiedy została przeczytana.

Komunikaty dyrektora szkoły

Niezależnie od wiadomości dyrektor szkoły może wysyłać komunikaty do określonych użytkowników lub grup odbiorców. Czas ich wyświetlania jest definiowany przez dyrektora, a dla lepszego efektu mogą być poprzedzone wiadomością informującą o komunikacie. Istnieje możliwość, aby poza mobiDziennikiem umieszczać je na stronie szkoły lub ekranie.

Przykładowe widoki modułu komunikatów i wiadomości

Dzienniki - komunikacja
Dzienniki - komunikacja
Dzienniki - komunikacja
Dzienniki - komunikacja
Dzienniki - komunikacja
Dzienniki - komunikacja
125 tys.+ tys.+

Wysłanych komunikatów

350 tys.+ tys.+

Wysłanych załączników

7 mln mln

Wysłanych wiadomości

Olsztyn
Bielsko-Biała
Płock
Chorzów
[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00