Intuicyjny i rozbudowany dziennik elektroniczny

Szybkie zdalne wdrożenie dziennika elektronicznego

Zainteresowanym szkołom proponujemy darmowe wdrożenie oraz szkolenie on-line w zakresie uruchomienia wszystkich narzędzi potrzebnych do nauczania zdalnego i uproszczone procedury wdrożenia. System zapewnia najlepszą na rynku komunikację z uczniami i rodzicami oraz darmową aplikację mobilną.

Ogromne możliwości dziennika elektronicznego

Rozbudowane dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, planowanie zastępstw, szczegółowe informacje o uczniu, wycieczki szkolne, konfigurowalny moduł komunikacyjny, zwolnienia, analizy. Wiele praktycznych narzędzi służących nauczycielom i dyrektorowi w codziennej pracy.

Stabilna firma od ponad 20 lat na rynku

Pewna firma całkowicie z polskim kapitałem. Obsługa ponad 1000 jednostek oświatowych. Obecność w bardzo wielu samorządach. Stałe kierownictwo i kadra z nastawieniem na uczciwe relacje międzyludzkie. Dobra i czysta atmosfera w pracy i w relacjach ze szkołami.

Bardzo dobre wsparcie wdrożeniowe i powdrożeniowe 

Szkolenia bezpośrednio w placówkach, głównie w małych grupach przy komputerach przez wystarczająco długi czas. Merytoryczny telefoniczny dział wsparcia. Otwartość na uwagi i sugestie użytkowników. Wsparcie na etapie wdrożenia oraz w codziennej pracy.

Całkowite zastąpienie dzienników papierowych

Wiele korzyści z wyeliminowania dzienników tradycyjnych. Ułatwienie pracy dla zajęć w grupach. Dokumentacja bez zbędnej zwłoki z możliwością monitoringu. Informowanie rodziców w trybie rzeczywistym.

Bezpieczny system zgodny z RODO

Od wielu lat wdrożona bardzo restrykcyjna norma ISO 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wbudowane w system od początku rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie oraz rejestracja komputerów, które mają dostęp do dziennika.

Uczciwa polityka względem szkół

Brak ukrytych opłat - koszt dziennika elektronicznego, który uzależniony jest od liczby uczniów ponoszony tylko przez szkołę. Brak dodatkowych, nawet małych opłat od rodziców. Brak jakichkolwiek reklam do użytkowników. Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play od ponad 10 lat.

3500+ +

Szkoleń w placówkach oświatowych

650 tys.+ tys.+

Aktywnych rodziców i uczniów

100 mln + mln +

Wprowadzonych lekcji w dziennikach

Ogromna pomoc dla dyrektora

Duże wsparcie w codziennej pracy dyrektora. Bardzo dużo raportów, analiz, dostępu do szczegółowych danych. Pomocne moduły takie jak planowanie zastępstw czy dyżury. Konfigurowalny moduł komunikacji usprawniający kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Ogromna pomoc dla nauczyciela

Ułatwianie codziennej pracy nauczyciela jako nasz cel nadrzędny. Indywidualne rozkłady materiału z podstawą programową, informowanie o zastępstwach, zwolnienia uczniów jako przykładowe funkcje poprawiające codzienny komfort pracy. Aktywna pomoc w pracy wychowawcom poprzez takie moduły jak elektroniczne usprawiedliwienia czy wycieczki.

Rozbudowana komunikacja

Moduł komunikacji wewnątrzszkolnej o bardzo dużej funkcjonalności. Wiele konfiguracji w zakresie np. kto z kim może się komunikować. Informacja o przeczytaniu wiadomości. Załączniki wewnątrz systemu - brak przekazywania na zewnętrzne dyski google, microsoft poza granicę UE.

Dopasowanie do realiów edukacji wczesnoszkolnej

Całkowicie inny format dzienników dla klas 1-3. Tematy blokowe. Modułowe prowadzenie lekcji, ocenianie w ramach różnych obszarów, cząstkowe ocenianie opisowe. Do celów rozliczeniowych ewidencja poświęconego czasu na poszczególne obszary nauczania. Ocena opisowa na bazie słowników.

Szczegółowe funkcje dziennika elektronicznego mobiDziennik

Dla dyrektora
 • zarządzanie planem lekcji wraz z wszelkimi zmianami,
 • zarządzanie planem dyżurów,
 • planowanie zastępstw lekcji i dyżurów z elektronicznym informowaniem,
 • wgląd we wszystkie dzienniki elektroniczne w każdym momencie,
 • podgląd systematyczności prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,
 • obsługa wszystkich dzienników elektronicznych - również pedagoga, świetlicy,
 • ankiety do rodziców i uczniów.
Dla nauczyciela
 • zarządzanie własnymi rozkładami tematów wraz z podstawą programową,
 • importowanie rozkładów z ogromnej bazy rozkładów różnych wydawnictw,
 • monitoring realizacji podstawy programowej osobno dla każdego ucznia,
 • dowolne definiowane wagi ocen,
 • notatki własne do lekcji, do ucznia oraz do tematów lekcji w rozkładzie,
 • zapowiedzi sprawdzianów i zadań domowych,
 • elektroniczne zwalnianie uczniów z lekcji.
Dla rodzica i ucznia
 • powiadomienia również mobilne w czasie rzeczywistym,
 • dostęp do ocen również z indywidualnymi opisami,
 • elektroniczne usprawiedliwianie nieobecności,
 • przypomnienia o zadaniach i sprawdzianach,
 • informacja o zastępstwach.
Dla szkoły
 • wyświetlacze TV z aktualnymi komunikatami i zastępstwami,
 • mniej dokumentacji papierowej,
 • większe otwarcie na środowisko,
 • mniejsze pomieszczenie na archiwum,
 • integracja ze stroną www szkoły.

 

 

  

Możemy przyjechać do Twojej szkoły na prezentację systemu

Proszę o darmową prezentację systemu[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00