Wszystkie typy dzienników elektronicznych
do zajęć pozalekcyjnych

Rejestracja zajęć pozalekcyjnych w jednym miejscu

mobiDziennik to możliwość założenia dzienników do wszystkich typów zajęć pozalekcyjnych. Elektroniczne dzienniki mogą być zakładane zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli. Dostępność z menu głównego to duże ułatwienie w ich kontroli dla dyrektora szkoły.

Spójność z pozostałymi modułami dziennika elektronicznego mobiDziennika

Wszystkie zajęcia rejestrowane w dziennikach pozalekcyjnych są wyświetlane w ogólnym planie lekcji każdego nauczyciela, jak również w panelu zastępstw dla dyrektora szkoły. Rejestracja lekcji jest równie łatwa, jak w przypadku zajęć obowiązkowych.

Rodzaje elektronicznych dzienników do zajęć pozalekcyjnych dostępne w mobiDzienniku

Dziennik zajęć specjalistycznych
Dziennik innych zajęć i czynności nauczyciela
Dzienniki indywidualnego nauczania
Dzienniki zajęć świetlicy szkolnej
Dzienniki zajęć praktycznych
Dzienniki zajęć internatu

Liczba założonych dzienników w roku szkolnym 2017/2018

1100+ +

Dzienników pedagoga

11 tys.+ tys.+

Dzienników świetlicowych

17 tys.+ tys.+

Dzienników zajęć specjalistycznych

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00