Pełny monitoring realizacji podstawy programowej w rozbiciu nawet na indywidualnego ucznia

Łatwy dostęp do podstaw programowych

W bazie danych mobiDziennika można znaleźć podstawy programowe dla wszystkich typów szkół. Począwszy od przedszkola, przez edukacje wczesnoszkolną i klasy 4-8 SP, po szkoły ponadpodstawowe. Zarówno dla przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych w przypadku techników i szkół branżowych.

Monitoring realizacji podstawy programowej

Zarówno nauczyciel uczący danego przedmiotu, jak i dyrektor szkoły może w każdym momencie monitorować stopień realizacji podstawy programowej. Jest to możliwe w odniesieniu do danego roku szkolnego lub całego cyklu edukacyjnego, w ujęciu ilościowym, procentowym lub szczegółowym.

Realizacja podstawy w odniesieniu do ucznia

W celu szczegółowej analizy, można również monitorować realizacje podstawy programowej w odniesieniu do konkretnego ucznia. Pozawala to odnaleźć takich, którzy nie realizowali materiału w takim stopniu jak większość klasy, np. poprzez indywidualne nauczanie lub dołączenie do klasy w trakcie roku szkolnego.

Przykładowe widoki ekranu

Dzienniki - podstawy programowe
Dzienniki - podstawy programowe
Dzienniki - podstawy programowe
12 tys.+ tys.+

Rozkładów

4 mln mln

Lekcji z rozkładów

36 mln mln

Wprowadzonych lekcji

Sosnowiec
Jaworzno
Bielsko-Biała
Płock
[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00