Pełny monitoring realizacji podstawy programowej w rozbiciu nawet na indywidualnego ucznia

Łatwy dostęp do podstaw programowych

W bazie danych mobiDziennika można znaleźć podstawy programowe dla wszystkich typów szkół. Począwszy od przedszkola, przez edukacje wczesnoszkolną i klasy 4-8 SP, po szkoły ponadpodstawowe. Zarówno dla przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych w przypadku techników i szkół branżowych.

Monitoring realizacji podstawy programowej

Zarówno nauczyciel uczący danego przedmiotu, jak i dyrektor szkoły może w każdym momencie monitorować stopień realizacji podstawy programowej. Dziennik elektroniczny pomaga w tym w odniesieniu do danego roku szkolnego lub całego cyklu edukacyjnego, w ujęciu ilościowym, procentowym lub szczegółowym.

Realizacja podstawy w odniesieniu do ucznia

W celu szczegółowej analizy, można również monitorować realizacje podstawy programowej bezpośrednio w dzienniku elektronicznym w odniesieniu do konkretnego ucznia. Pozawala to odnaleźć takich, którzy nie realizowali materiału w takim stopniu jak większość klasy, np. poprzez indywidualne nauczanie lub dołączenie do klasy w trakcie roku szkolnego.

Przykładowe widoki ekranu dziennika elektronicznego

14 tys.+ tys.+

Rozkładów

5 mln mln

Lekcji z rozkładów

41 mln mln

Wprowadzonych lekcji

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00