Skontaktuj się z nami

WizjaNet Sp. z o.o.

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28 bud.B

Numer KRS: 0000374393

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

NIP: 547-18-37-042

Konto:

63 1140 1049 0000 3265 3900 1001

mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała

 Możemy przyjechać do Twojej szkoły na prezentację systemu

Proszę o darmową prezentację systemu