Pełna funkcjonalność dziennika elektronicznego dla ucznia/rodzica bez dodatkowych opłat

Wersja mobilna z powiadomieniami w czasie rzeczywistym

Poza wersją przeglądarkową, każdy rodzic może korzystać z całkowicie bezpłatnych aplikacji mobilnych. W konfiguracjach można wybrać opcje powiadomień o ocenach, nieobecnościach, uwagach itp., przychodzących w czasie rzeczywistym.

Komunikacja z nauczycielami i innymi rodzicami

Dzięki modułowi wiadomości, rodzic może wysyłać i otrzymywać ważne informacje od dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub pozostałych nauczycieli. System pozwala również na komunikacje rodziców między sobą, co znacznie ułatwia organizowanie wydarzeń szkolnych wymagających ich udziału.

Jeden dostęp do kont wszystkich dzieci

System pozwala na łączenie kont poprzez adres e-mail, w sytuacji kiedy rodzic posiada w danej szkole więcej niż jedno dziecko. Jest to również możliwe, gdy dzieci chodzą do różnych szkół korzystających z mobiDziennika. Korzyścią takiego rozwiązania jest łatwy dostęp do najważniejszych informacji, bez konieczności ciągłego przelogowywania się.

Pozostałe funkcjonalności panelu konta rodzica

Wpisy od ostatniego logowania
Przegląd planów lekcji
Przegląd ocen wraz z wykresami
Wykaz frekwencji
Informacje o zachowaniu
Informacje o zastępstwach
Zadania domowe oraz sprawdziany
Przegląd zrealizowanych tematów lekcji
Kalendarz klasy

Przykładowe ekrany panelu rodzica dziennika elektronicznego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

125 tys.+ tys.+

Wysłanych komunikatów

350 tys.+ tys.+

Wysłanych załączników

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00