Moduł sekretariatu - ogromne wsparcie pracy oraz obiegu informacji w szkole

Pełna baza uczniów z aktualnymi danymi

 

Pozwala na dostęp do pełnej bazy uczniów wraz z absolwentami, gdzie możliwa jest edycja np. przez wychowawców czy pedagogów. Baza ma możliwość uwzględnienia również dzieci z obwodu, których edukację szkoła musi lub chce śledzić.

Legitymacje i mLegitymacje w aplikacji mObywatel

 

Udostępnia możliwość drukowania legitymacji oraz integracji z ogólnopolskim systemem mLegitymacji dostępnej w aplikacji mobilnej mObywatel.

Pisma i zaświadczenia wraz z bazą wzorów

 

Pozwala na proste generowanie zaświadczeń dla uczniów oraz pism dla dowolnych instytucji z funkcją wstawiania danych z dziennika. Baza wzorów zaświadczeń i druków jest rozbudowywana na bieżąco.

Elektroniczna księga uczniów

 

Księga uczniów jest całkowicie skonfigurowana w formie elektronicznej z możliwością wydruków tradycyjnych. Dane adresowe pobierane są z aktualnej bazy uczniów, którą w dowolnym momencie mogą edytować i aktualizować wychowawcy.

Rejestr wypadków z protokołami powypadkowymi

 

Jest to funkcja rozproszonego rejestrowania zdarzeń i wypadków dla nauczycieli z możliwością drukowania protokołów powypadkowych. Moduł dostępny jest również dla zewnętrznych pracowników BHP.