Prosty i przejrzysty układ lekcji
w panelu nauczyciela

Frekwencja, temat oraz oceny uczniów w jednym miejscu

Nauczyciel wprowadza frekwencje, temat oraz oceny bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów. Dzięki temu obsługa dziennika elektronicznego staje się jeszcze szybsza, a dostęp do potrzebnych informacji łatwiejszy.

Sprawdzanie frekwencji klasy

Po uruchomieniu lekcji w dzienniku elektronicznym nauczyciel oznacza uczniów nieobecnych, bez konieczności odznaczania obecności wszystkim pozostałym uczniom. Dodatkowo ma do dyspozycji statusy frekwencji definiowane przez dyrektora szkoły, takie jak: "spóźnienie", "zwolnienie" itp.

Rejestrowanie tematów lekcji w dzienniku elektronicznym

Nauczyciel wprowadzając temat ma do wyboru dwie możliwości: wpis ręczny lub wybór tematu z wcześniej przygotowanego rozkładu. Tematy lekcji można dodatkowo powiązać z treściami podstawy programowej, co jest widoczne m.in. w trakcie ich wprowadzania.

Ocenianie uczniów

Dziennik elektroniczny mobiDziennik dostosowany jest do oceniania tradycyjnego jak i punktowego. Nauczyciel przed wpisaniem oceny ma możliwość stworzenia tzw. "grup ocen", do których przypisywany jest kolor i waga. Oceny można dodawać pojedynczo lub korzystając ze zbiorowego wpisu. Ocena opisowa dostępna jest nie tylko dla klas 1-3 szkoły podstawowej!

Pozostałe funkcje dostępne bezpośrednio z lekcji

Zapowiedzi sprawdzianów
Zapowiedzi zadań domowych
Wprowadzanie uwag
Wprowadzanie notatek dydaktycznych powiązanych z tematem lekcji
Wprowadzanie notatek powiązanych z daną klasą
Wprowadzanie dodatkowych nauczycieli
Oznaczanie lekcji wg znaczników definiowanych przez dyrektora, np. "lekcje nt. bezpieczeństwa"
Podgląd numerów telefonów opiekunów prawnych

Przykładowe widoki ekranu

12 tys.+ tys.+

Rozkładów

4 mln mln

Lekcji z rozkładów

84 mln mln

Wystawionych ocen

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00