Prosty i przejrzysty układ lekcji

w panelu nauczyciela

Frekwencja, temat oraz oceny uczniów w jednym miejscu

Nauczyciel wprowadza frekwencje, temat oraz oceny bez konieczności przechodzenia do kolejnych ekranów. Dzięki temu obsługa dziennika staje się jeszcze szybsza, a dostęp do potrzebnych informacji łatwiejszy.

Sprawdzanie frekwencji klasy

Po uruchomieniu lekcji nauczyciel oznacza uczniów nieobecnych, bez konieczności odznaczania obecności wszystkim pozostałym uczniom. Dodatkowo ma do dyspozycji statusy frekwencji definiowane przez dyrektora szkoły, takie jak: "spóźnienie", "zwolnienie" itp.

Rejestrowanie tematów lekcji

Nauczyciel wprowadzając temat ma do wyboru dwie możliwości: wpis ręczny lub wybór tematu z wcześniej przygotowanego rozkładu. Tematy lekcji można dodatkowo powiązać z treściami podstawy programowej, co jest widoczne m.in. w trakcie ich wprowadzania.

Ocenianie uczniów

mobiDziennik dostosowany jest do oceniania tradycyjnego jak i punktowego. Nauczyciel przed wpisaniem oceny ma możliwość stworzenia tzw. "grup ocen", do których przypisywany jest kolor i waga. Oceny można dodawać pojedynczo lub korzystając ze zbiorowego wpisu. Ocena opisowa dostępna jest nie tylko dla klas 1-3 szkoły podstawowej!

Pozostałe funkcje dostępne bezpośrednio z lekcji

Zapowiedzi sprawdzianów
Zapowiedzi zadań domowych
Wprowadzanie uwag
Wprowadzanie notatek dydaktycznych powiązanych z tematem lekcji
Wprowadzanie notatek powiązanych z daną klasą
Wprowadzanie dodatkowych nauczycieli
Oznaczanie lekcji wg znaczników definiowanych przez dyrektora, np. "lekcje nt. bezpieczeństwa"
Podgląd numerów telefonów opiekunów prawnych

Przykładowe widoki ekranu

Dzienniki - wprowadzanie lekcji
Dzienniki - wprowadzanie lekcji
Dzienniki - wprowadzanie lekcji
Dzienniki - wprowadzanie lekcji
Dzienniki - wprowadzanie lekcji
Dzienniki - wprowadzanie lekcji
12 tys.+ tys.+

Rozkładów

4 mln mln

Lekcji z rozkładów

84 mln mln

Wystawionych ocen

Olsztyn
Bielsko-Biała
Płock
Chorzów
[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00