Plany lekcji całej szkoły
w jednym miejscu

Układanie planu lekcji

Plany lekcji w mogą być wprowadzane przez dyrektora szkoły lub osoby przez niego uprawnione. System na bieżąco informuje o konfliktach w planie, takich jak przypisanie nauczyciela do innej klasy czy sali. Istnieje również opcja importu planu z programów zewnętrznych, takich jak aSc, Plek, Vulcan, Astar.

Zmiany w planie

Modyfikowanie planów lekcji w mobiDzienniku nie jest skomplikowane i nie wymaga wprowadzania wszystkich danych od początku. Wystarczy skopiować, któryś z dotychczas obowiązujących planów i można wprowadzać dowolne zmiany.

Plany lekcji w edukacji wczesnoszkolnej

Plan lekcji w klasach 1-3 szkoły podstawowej może być wprowadzony również przez wychowawcę klasy. Wyświetlanie lekcji funkcjonuje zarówno w klasycznym układzie co 45 minut jak i w postaci blokowej, gdzie nie wprowadza się rozróżnienia na poszczególne przedmioty (obszary edukacji).

Przeglądanie i drukowanie planów

Przeglądanie planów lekcji, z podziałem na: klasy, nauczycieli czy sale lekcyjne dostępne jest nie tylko dla dyrektora szkoły, ale również dla całego grona pedagogicznego. Każdy użytkownik systemu może w prosty sposób wydrukować swój harmonogram. Dyrektor posiada opcje wydruku "planu płachty", dającego obraz pracy całej szkoły.

Dodatkowe przypadki w planie zajęć

Lekcje odbywające się co dwa tygodnie lub z każdą inną dowolnie obraną częstotliwością. Zajęcia prowadzone w soboty lub niedzielę, w grupach międzyoddziałowych lub nawet między poziomowych. Nauczyciele wspomagający przypisani do konkretnych lekcji - wszystkie te sytuacje są obsługiwane przez nasz dziennik elektroniczny.

Przykładowe widoki planów lekcji

14 tys.+ tys.+

Rozkładów

350 tys.+ tys.+

Aktywnych kont rodziców i uczniów

5 mln mln

Lekcji z rozkładów

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 00