Zdalne nauczanie w dzienniku elektronicznym mobiDziennik

Rozbudowana komunikacja

Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie w zależności od stopnia uprawnień mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem mobiDziennika. Nauczyciel ma podgląd daty i godziny, kiedy uczeń przeczytał wiadomość. Do wiadomości możliwe jest dołączanie plików bez e-dysków.

Porządkowanie wiadomości w folderach

W zalewie wiadomości łatwo się pogubić, więc nauczyciele oraz uczniowie, mogą je sobie dowolnie grupować i porządkować w stworzonych przez siebie folderach - na przykład dla klasy, dla przedmiotu, załatwionych spraw, czy do zrobienia. Dziennik elektroniczny jest podstawowym narzędziem komunikacji z uczniami i rodzicami.

Zadania domowe z załącznikami

Zadania domowe wysyłane przez dziennik elektroniczny do uczniów mogą mieć dołączone różne linki oraz pliki. Nauczyciel widzi, którzy uczniowie przeczytali informacje o zadaniu oraz może otrzymywać odpowiedzi do zleconych zadań. Dzięki temu ma wygodny wgląd w to, którzy uczniowie jeszcze nie zrobili zadania.

Bezpieczeństwo plików w systemie

W dzienniku elektronicznym mobiDziennik wszystkie załączniki przechowywane są wewnątrz systemu. Szkoła oraz uczniowie nie muszą używać do przekazywania plików zewnętrznych dysków. To bardzo istotne, ponieważ w załącznikach mogą znajdować się dane osobowe, a nawet dane wrażliwe, które dzięki temu są bezpieczne.

Darmowa aplikacja mobilna

Większość funkcji systemu dostępnych jest również w intuicyjnej aplikacji mobilnej. Każda nowa ocena, zadanie czy przypomnienie o sprawdzianie pojawiają się w formie powiadomień. Uczeń może zrobić zdjęcie telefonem i dołączyć go do wiadomości czy wstawić do zadania domowego.

Pliki szkolne wewnątrz systemu

Szkoła może dystrybuować różne pliki w ramach systemu wg szczegółowych uprawnień. Wszystkie pliki dostępne są po zalogowaniu wewnątrz systemu i nie trzeba łączyć się z zewnętrznymi usługami dysków sieciowych.

Ankiety do rodziców oraz uczniów

Nauczyciel może w prosty sposób stworzyć rozbudowaną ankietę adresowaną do uczniów lub rodziców. Dostępny jest zbiorczy podgląd odpowiedzi na wybrane szczegółowe pytania.

Ogłoszenia i komunikaty

Szkoła może, poza wiadomościami, publikować także ogłoszenia i komunikaty, które kierowane są do wszystkich. Istnieje możliwość integrowania tych komunikatów ze stroną internetową.

Poradnik zdalnego nauczania

Przedstawiamy Poradnik z naszymi sugestiami, jak szkoła może sobie poradzić ze zdalnym nauczaniem podczas epidemii. W ostatnim czasie intensywnie pracujemy nad usprawnieniem systemu i ułatwieniem wszystkim pracy. Chcemy pomóc również uczniom w zdobywaniu wiedzy.

[email protected] Dział wsparcia: +48 33 496 30 03