mLegitymacja — mobilny dokument

mobiDziennik
mLegitymacja

mLegitymacje nie są nowością w szkołach — do tej pory były opcjonalnym rodzajem legitymacji wydawanym wyłącznie na wniosek ucznia lub jego rodzica. Jednakże na przełomie 2023/2024 roku nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie m.in. określono nową definicję mLegitymacji oraz zrezygnowano z przepisu, wedle którego legitymacja była wydawana wyłącznie na wniosek ucznia/rodzica, jednocześnie dodając paragraf zobowiązujący szkoły do wydania legitymacji szkolnej także w postaci dokumentu mobilnego. Rozwinięcie tych informacji oraz pełne omówienie tego zagadnienia znajduje się w naszym artykule — zobacz teraz