Aktualizacja dziennika elektronicznego mobiDziennik - luty 2021

mobiDziennik
Oświata
WizjaNet
aktualizacja mobiDziennika

Wprowadziliśmy właśnie kolejne zmiany, które mają ułatwić pracownikom oświaty pracę z mobiDziennikiem. Najważniejsze aktualizacje naszego dziennika elektronicznego omówione zostały w artykule na blogu:

Aktualizacja mobiDziennika - luty 2021