mobiDziennik - aplikacja dla nauczyciela

mobiDziennik-Blog
Nauczyciel z aplikacją mobiDziennika

MobiDziennik to dziennik elektroniczny, z którego nauczyciele mogą korzystać zarówno z poziomu komputera stacjonarnego czy laptopa, jak i smartfona. Dziś przedstawimy możliwości, jakie pracownikom oświaty daje aplikacja mobilna.

Przeglądarka w komputerze a aplikacja – podobieństwa

W aplikacji znajdziemy część modułów, znanych z wersji przeglądarkowej:

- Wiadomości

- Komunikaty

- Lekcje

- Edycja profilu

- Połączone konta

- Zmiana hasła

- Moje urządzenia

Moduły aplikacji mobiDziennik

Aplikacja mobiDziennika – możliwości dla nauczyciela

Aplikacja ma funkcję wspomagającą do pełnej, przeglądarkowej wersji systemu. Z jej poziomu nauczyciel może korzystać z wybranych, najistotniejszych opcji, wśród których jest:

- uruchamianie lekcji z dzienników klas (z wyłączeniem dzienników różnych czyli np. edukacji wczesnoszkolnej czy świetlicy)

- zmiana sal lekcyjnych

- wprowadzenie linku do lekcji online

- wybór tematu z rozkładu materiału

- zmiana statusu obecności

- wprowadzanie ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych

- wpisywanie uwag.

Uruchamianie lekcji

Na liście lekcji oprócz informacji o wszystkich zajęciach nauczyciela, wyświetlane są także zaplanowane dyżury dla nauczyciela.

Plan lekcji

Rejestracja lekcji offline


Dużym atutem aplikacji jest możliwość realizacji lekcji bez stałego dostępu do Intenetu. W trakcie zajęć nauczyciel może dokonywać wszystkich zmian omówionych w poprzednim punkcie. Po zakończeniu lekcji wystarczy przeprowadzić synchronizację, która zapisze wszystkie informacje w mobiDzienniku.

Synchronizacja aplikacji

Nauczyciel + rodzic – jak to połączyć?

Wiemy, że nauczyciele to często także rodzice, dla których ważne jest równoczesne śledzenie postępów swoich dzieci i dostęp do konta nauczycielskiego w telefonie.  Dlatego w aplikacji mobilnej mobiDziennika stworzyliśmy taką możliwość. Aby swobodnie przełączać się pomiędzy kontami bez konieczności ponownego logowania, wystarczy wprowadzić ten sam mail w obu kontach lub skorzystać z zakładki Połączone konta w sekcji "Moje konto".

Łączenie kont

Po połączeniu kont, logowanie będzie możliwe jednym lub drugim hasłem, a przełączanie odbywać się będzie po kliknięciu w ikonę jak na poniższym obrazku.

Przełączanie kont

W sytuacji, gdy w jednej szkole mamy kilka kont jako rodzic, możemy scalić je, aby uzyskać wspólny przegląd swoich dzieci, które uczą się w tej szkole. Opcja ta również dostępna jest w sekcji Moje konto. Wówczas wszystkie informacje dotyczące dwóch lub więcej dzieci, takie jak: plan lekcji, oceny, frekwencja itd.,  podzielone będą na niezależne sekcje, pozwalające w prosty sposób określić którego ucznia dotyczą. W jednej z tegorocznych aktualizacji, podobne rozróżnienie zostało wprowadzone w module wiadomości.

Bezpieczeństwo korzystania z mobiDziennika dzięki autoryzacji dwuskładnikowej


Korzystanie z aplikacji daje nauczycielowi jeszcze jedną istotną korzyść – bezpieczeństwo. Dzięki niej można uruchomić tzw. uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli autoryzację nowych urządzeń.

Autoryzacja włączona

Włączenie tej opcji sprawi, że każde logowanie przy użyciu nowego urządzenia (komputera, telefonu czy przeglądarki), będzie musiało zostać zatwierdzone na naszym telefonie. Pozwala to zabezpieczyć nasze nauczycielskie konto, przed włamaniem, nawet gdy ktoś wejdzie w posiadanie hasła.

Zaufane urządzenia

Więcej na temat uwierzytelniania dwuskładnikowego można przeczytać na naszym blogu.