mobiDziennik zgodny z wymogami WCAG

mobiDziennik-Blog
mobiDziennik zgodny z wymogami WCAG

W mobiDzienniku dbamy o to, aby wszyscy nasi użytkownicy bez problemu mogli korzystać z dziennika elektronicznego. Dlatego wersja dla rodziców i uczniów jest dostosowana do standardów WCAG.

Czym jest WCAG?

Według danych ze strony gov.pl w Polsce żyje około 4-7 mln osób z różnego rodzaju  niepełnosprawnościami. To znaczna część naszego społeczeństwa, która również używa wyszukiwarek internetowych, instaluje aplikacje, przegląda strony www i dokonuje zakupów w sieci. Dlatego w trosce o osoby niepełnosprawne i starsze przygotowany został zbiór standardów, służący przystosowaniu tych zasobów tak, aby każdy mógł swobodnie z nich korzystać. Wytyczne te znajdziemy w dokumencie o nazwie WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (w wolnym tłumaczeniu - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Jak wyjaśnia obowiązująca w Polsce Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych „dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości”.

Kogo obowiązują wytyczne w Polsce?

W naszym kraju do dostosowania witryn i aplikacji internetowych do wytycznych WCAG zobowiązane są organy i podmioty publiczne, takie jak placówki edukacyjne, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, czy placówki służby zdrowia. Zgodnie z przepisami zawartymi w aktualnie obowiązującej, wspomnianej już wcześniej ustawie, strony internetowe oraz Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) podmiotów publicznych muszą spełniać kryteria drugiego stopnia dostępności standardu WCAG 2.1 (A i AA). Za ich niespełnienie przewidziane są wysokie kary.

A jak to jest z dziennikami elektronicznymi?

Tę kwestię reguluje z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zgodnie z informacjami zawartymi w § 21. ust. 4 pkt 2. niniejszego rozporządzenia „System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:  [...]

2) uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom albo słuchaczom.” 

mobiDziennik zgodny z wymogami WCAG

Wersja dla rodziców i uczniów dziennika elektronicznego mobiDziennik już od dłuższego czasu spełnia kryteria A i AA standardów WCAG. Dostosowanie systemu do potrzeb osób niepełnosprawnych objęło m.in.:

 • dostosowanie do czytników ekranu dla osób niewidomych,
 • zadbanie o spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach,
 • dostosowanie kontrastu pomiędzy tekstem a tłem (np. na przyciskach),
 • ustawienie dobrej widoczności elementu, który w danym momencie jest wybrany za pomocą klawiatury (fokus),
 • zadbanie o zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi dokąd prowadzą,
 • zamieszczenie zrozumiałych i pasujących do treści tytułów stron,
 • zadbanie o prawidłową strukturę treści (nagłówki),
 • wprowadzenie opisów alternatywnych dla grafik,
 • dodanie znaczników (np. w tabelach), poprawnie określających relacje,
 • dodanie nagłówków, które jasno opisują treści i etykiety, które należy wpisać w dane pole formularza,
 • wprowadzenie dostępnych i zrozumiałych komunikatów błędów w formularzach i podpowiedzi, jak je poprawić,
 • umożliwienie obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury.