Prośba o kontakt w sprawie oferty
+48 33 496...
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
 
 
 
mobiDziennik - LOGOWANIE
Mobilny Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

 

Pozwala całkowicie zastąpić dziennik papierowy

System pozwala na prowadzenie kompletnej dokumentacji szkoły w formie elektronicznej. To system nie tylko do wprowadzania frekwencji i ocen dla rodziców. Poza dziennikami klasowymi można prowadzić dzienniki zajęć pozalekcyjnych, pedagoga, logopedy i inne.

> czytaj więcej

Pozwala na pełne wydruki w formie tradycyjnych dzienników

Na koniec roku lub w dowolnym momencie można z systemu wydrukować dziennik w formie tradycyjnej papierowej. Jest to jedna z form archiwizacji dzienników. Wydruki takie pozwalają na przejście na dziennik elektroniczny w trakcie roku szkolnego

> czytaj więcej

Umożliwia korzystanie z urządzeń mobilnych i tabletów

W klasach, gdzie nie ma dostępu do Internetu oraz jeżeli nauczyciel nie chce codziennie nosić i uruchamiać komputera, żeby wpisać temat lekcji czy sprawdzić oceny lub np. zapowiedziane sprawdziany takie urządzenia sprawdzają się świetnie.

> czytaj więcej

Jest elementem zintegrowanego systemu dla oświaty

Współpracuje z sekretariatem uczniowskim, planem lekcji, arkuszem organizacyjnym oraz systemem płacowym w zakresie przekazywania informacji o uczniach, nauczycielach, planach, nadgodzinach czy nieobecnościach.

> czytaj więcej

Pozwala na dowolne definiowanie opisów ocen

Wspomaga ocenianie poprzez możliwość dzielenia ocen na grupy z definiowaniem wag oraz opisywanie pojedynczych kolumn. Pozwala także na obsługę systemu punktowego, również dla rejestracji uwag o zachowaniu.

> czytaj więcej

Pozwala na prowadzenie rozbudowanego kalendarza

Wspomaga pracę nauczycieli pozwalając na rejestracji dowolnych zdarzeń w kalendarzach klasowych, gdzie mogą być zapisywane informacje o wycieczkach, wydarzeniach czy zapowiadanych sprawdzianach.

> czytaj więcej

Ułatwia pracę wychowawcom

Pozwala na rejestrację wszelkich informacji o uczniach takich jak: informacje o zachowaniu, wszelkie indywidualne wymogi. Generuje automatycznie informacje o ocenach na wywiadówki oraz sprawozdania na konferencje klasyfikacyjne.

> czytaj więcej

Pozwala na drukowanie świadectw i arkuszy ocen

Przenosi oceny końcowe automatycznie do świadectw i arkuszy ocen, gdzie po uzupełnieniu o dodatkowe informacje możliwe jest pełne drukowanie świadectw oraz arkuszy z założeniem pełnej archiwizacji danych na lata przyszłe.

> czytaj więcej

Jest w pełni zgodny z wymogami MEN

Spełnia wszelkie wymogi ustawowe, które pozwalają szkole na całkowite prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. Zapewnia jednocześnie pełną archiwizację danych na lata przyszłe z natychmiastowym do nich dostępem.

> czytaj więcej

Pozwala na obsługę zwolnień uczniów z lekcji

Zarządzania pełną komunikacją nauczycieli w zakresie zwalniania uczniów z lekcji na wszelkie zawody, wyjścia czy przejmowanie uczniów w ramach pracy indywidualnej. Zapewnia przy tym pełną rejestrację odpowiedzialnych za to nauczycieli.

> czytaj więcej

Ułatwia planowanie zastępstw z informowaniem

Pozwala na łatwe planowanie i dobieranie zastępstw oraz zwalnianie całych klas z kompleksowym informowaniem o tym fakcie zainteresowanych nauczycieli, uczniów czy ich rodziców. Może automatycznie publikować również te dane na stronie www.

> czytaj więcej

Pozwala na dużo łatwiejszą kontrolę przez dyrektora

Daje wiele wygodnych narzędzi dla dyrektora pozwalających mu na kontrolę zapisów w dzienniku oraz mocno wspiera pod względem analiz i statystyk. Pozwala na sprawniejsze zarządzania wieloma obszarami szkoły.

> czytaj więcej

Wspiera przygotowania do sprawdzianów

Pozwala na rejestracje zapowiedzi sprawdzianów dając narzędzie dla nauczycieli do unikania kolizji oraz aktywnie przypomina uczniom i ich rodzicom o zbliżających się sprawdzianach.

> czytaj więcej

Zapewnia wewnętrzną komunikację z kontrolą czytania

Pomaga w komunikacji wszystkich osób w szkole od dyrekcji przez nauczycieli do rodziców i uczniów z zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz pełną kontrolą czasu zapoznania się z informacjami.

> czytaj więcej