Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 1 - historia zmian

Wersja 1.5 - 1 marca 2011

 • dodano możliwość generowania następujących wydruków:
  • Wyniki klasyfikacji semestralnej
  • Arkusz Sprawozdawczy do diagnozy pracy szkoły
  • Najlepsi uczniowie w szkole
  • Dziennik - Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
  • Dziennik - Wycieczki
  • Dziennik - Ważniejsze wydarzenia z życia klasy
  • Dziennik - Dane osobowe
  • Dziennik - Inne informacje o uczniu
  • Dziennik - Informacje o programach nauczania
  • Dziennik - Informacje o podręcznikach
  • Dziennik - Kontakty z rodzicami i opiekunami
  • Dziennik - Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów, Uczniowie wg stanu z 20 września, Uczniowie wg roku urodzenia, Uczniowie wg nauki języków obcych
  • Dziennik - Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej
  • Wywiadówka - wydruk semestralny
 • dodano możliwość modyfikacji ocen wystawionych w "świeżo" uruchomionej lekcji przed jej opuszczeniem (bez konieczności skreślania ocen)
 • uruchomiono moduł kalendarza klasowego, w którym można zapisywać informacje: z życia klasy, o wycieczkach, o ważniejszych wydarzeniach w klasie, o kontaktach z rodzicami,o trójcę rodziców/uczniów lub o dyżurnych
 • dodano możliwość wydrukowania planu lekcji dla całej szkoły (wszystkich klas) w panelu dyrektora
 • dodano możliwość zapisu daty i powodu odebrania dokuemntów w momencie skreślania ucznia z listy
 • pogrupowano zasoby w module lekcji odwołanych w panelu dyrektora
 • dodano dodatkową możliwość odwoływania lekcji przez nauczycieli
 • dodamo możliwość zapisu informacji o programach nauczania oraz podręcznikach w rozkładach materiału

Wersja 1.4 - 15 stycznia 2011

 • dodano możliwość importów zasobów placówki z oprogramowania Krakfin
 • dodano możliwość odwoływania lekcji z kilku dni [dni wolne od edukacji]
 • dodano możliwość drukowania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną zachowania
 • dodano możliwość zapowiadania sprawdzianów oraz ich przegląd
 • zoptymalizowano procedury obsługi synchronizacji z urządzeniami iPod, iPhone, iPad etc...
 • dodano możliwość anulowania omyłkowo wprowadzonych ocen sugerowanych, semestralnych i rocznych przez dyrektora
 • ujdenolicono system logowania
 • dodano możliwość odgórnego definiowania grup ocen przez dyrektora
 • dodano możliwość blokowego kopiowania lekcji przez nauczycieli
 • udostępniono dodatkowe opcje konfiguracyjne dla dyrektora
 • dodano obsługę tzw. "ocen niezgodnych"
 • dodano możliwość "masowego" podpisywania oraz anulowania odwołanych lekcji przez dyrektora

Wersja 1.3 - 1 grudnia 2010

 • dodano możliwość drukowania zestawień na wywiadówkę dla rodziców z różnymi wariantami
 • dodano możliwość zapisu różnego rodzaju zwolnień
 • dodano możliwość zapisu przekierowań w obrębie klas i zespołów
 • dodano możliwość wygodnego wyszukiwania ucznia
 • dodano statystki pracy nauczycieli, ocen, obecności
 • dodano analizę realizacj rozkładów materiału
 • rozwiązano problemy związane z przeglądarką Internet Explorer 9 w wersji beta
 • dodano możliwość anulowania odwołanej lekcji
 • zmieniono układ ekranu wpisywania tematu lub jego wyboru z rokładu materiału podczas prowadzenia lekcji
 • dodano możliwość usprawiedliwień poprzec dodatkowe opcje: 'cały dzień', 'cały tydzień' oraz 'wszystko' (dla przegladu po konkretnym dniu)

Wersja 1.2 - 1 listopada 2010

 • dodano możliwość scalania zduplikowanych lekcji
 • dodano informację o klasie ucznia podczas prowadzenia lekcji w zespołach łączonych oraz w przeglądach ocen
 • usprawniono obsługę konfliktów lekcji
 • zmieniono układ ekranu wprowadzania pojedynczej oceny cząstkowej
 • dodano możliwość łatwej zmiany numerów uczniów w klasie za pomocą techniki "przeciągnij i upuść"
 • dodano możliwość anulowania omyłkowo podpisanej lekcji przez dyrektora

Wersja 1.1 - 1 października 2010

 • dodano możliwość definiowania kont pedagogów szkolnych przez dyrektora
 • dodano możliwość generowania list osób z określonymi danymi
 • dodano możliwość bezpośredniego odpowiadania na wiadomości oraz przenoszenie ich do kosza
 • scalono widok grup ocen (z klasy i podzespołów) podczas przeglądu wyników edukacyjnych w całej klasie

Wersja 1.0 - 1 września 2010

 • Uruchomienie pierwszych szkół, które całkowicie przeszły na dokumentację elektroniczną