Dziennik elektroniczny mobiDziennik wersja 2 - historia zmian

Wersja 2.0 - 1 maja 2011

 • dodano możliwość planowania zastepstw dla dyrektora z szeregiem dodatkowych opcji
 • dodano możliwość generowania i drukowania świadectw promocyjnych i końcowych na giloszach; moduł pozwala również na uzupełnianie ocen "wstecz" np. dla klas "końcowych"
 • dodano obsługe tzw. "różnych dzienników" w ramach, których można prowadzić np. dziennik zajęć przedszkola (wychowanie przedszkolne), dziennik klas 0, I - III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) czy różnego rodzaju kółka przedmiotowe
 • dodano słowniki nieobecności oraz nadgodzin nauczycieli
 • dodano nowe opcje importu np. z programów "aSc Plan Lekcji" czy "PLEK Krakfin"
 • dodano możliwość całkowitego kasowania wiadomości odebranych oraz wysłanych (pod warunkiem, że wszyscy odbiorcy również je skasowali)
 • dodano nowe opcje konfiguracyjne
 • dla tworzonych wydruków list osób dodano możliwość wybierania uczniów ze wszystkich klas
 • dodano możliwość kopiowania całego planu lekcji (dla wszystkich klas i zespołow) podczas tworzenia nowego planu (również w dziennikach różnych)
 • w panelu dyrektorskim w menu "Dzienniki/Lekcje odwołane, dni wolne" po uruchomieniu opcji "Odwołaj lekcje" dodano możliwośc odwoływania pojedynczych lekcji wybierając klasę(y) oraz godzinę(y) lekcyjne. Po zapisaniu system odwołuje lekcje dla wybranych klas w wybranych godzinach na podstawie aktualnego w wybranym dniu planu lekcji
 • w księdze protokołów dodano możliwość dodawania nieograniczonej ilości załączników
 • umożliwiono przypisanie do klas i zespołow kolejnych wychowawców
 • umożliwiono wygenerowanie całego dziennika wybranej klasy w formacie pdf (jako masowy zbiór wydruków dostępnych jednostkowo)
 • w panelu dyrektora uaktywniona została opcja eksportu danych całego e-dziennika do formatu XML